CHAU CHAU PHÚ QUỐC

    Đậu Phộng Vị Chanh Dây

  • Kích thước: 100gr - 200gr - 300gr - 500gr
  • Giá: Liên hệ

 

Đậu Phộng Vị Chanh Dây

Kích thước : 100gr 

Price : 35.000 vnđ

chouchou chanh dây1

Đậu Phộng Vị Chanh Dây

Kích thước : 200gr 

Price : 70.000 vnđ

chouchou chanh dây 2

Đậu Phộng Vị Chanh Dây

Kích thước : 300gr 

Price : 100.000 vnđ

chouchou chanh dây 4

Đậu Phộng Vị Chanh Dây

Kích thước : 500gr 

Price : 130.000 vnđ

 

chou chou chanh dây 7

Hotline: 0832337800
Zalo
0832337800